<p>Een aantal panden voldoet niet meer aan de huidige maatstaven.</p>

Een aantal panden voldoet niet meer aan de huidige maatstaven.

(Rigo Verffabriek)

RIGO Verffabriek sloopt deel panden Dokweg en Kaplanstraat IJmuiden

    IJmuiden