Afbeelding
Eigen Foto

Overveense huisarts Peter de Groof bij afscheid benoemd tot Ridder in Orde van Oranje Nassau

Bloemendaal

OVERVEEN “Een bijzonder mens, en dát is hij. Huisarts én inspirerende dwarse meedenker. Een huisarts met het maatschappelijke hart op de juiste plek. Activistisch en positief ingesteld”, het waren de lovende woorden die burgemeester Elbert Roest vrijdag sprak bij het afscheid van huisarts Peter de Groof. Na vele jaren als arts gewerkt te hebben, gaat De Groof nu genieten van een welverdiend pensioen. Hij mag dat doen als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, want Roest had de eer om hem een koninklijke onderscheiding te mogen overhandigen bij het afscheid. 

Peter de Groof sluit een indrukwekkende carrière af met een grote betekenis voor de ontwikkeling van zijn vakgebied. Rode draad door zijn loopbaan is zijn inzet om op allerlei manieren de patiëntenzorg nationaal en zelfs internationaal te verbeteren. Zo stond hij in de jaren tachtig als secretaris van het bestuur -ten behoeve van belangeloze humanitaire hulpverlening- aan de wieg van Artsen zonder Grenzen. Daarna zette De Groof zich regionaal jarenlang in voor de verbetering van de structuur van het opname- en ontslagbeleid van patiënten, voor deskundigheidsbevordering en bijscholing van huisartsen. 

In 2004 werd De Groof medisch-manager van de Spoedpost in het Spaarne Gasthuis, waardoor hij een spilfunctie ging bekleden in de samenwerkingsrelatie tussen huisartsen, het ziekenhuis, de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook was De Groof één van de leiders, initiatiefnemers en drijvende krachten achter actiecomité ‘Het Roer Moet Om’, dat in 2015 in opstand kwam tegen de doorgeschoten regeldruk in de zorg. “Het ‘Manifest van de bezorgde huisarts’ heeft geleid tot een maatschappelijke en politieke bewustwording van het moeizame zorgsysteem in Nederland”, aldus burgemeester Roest. 

Een andere activiteit van De Groof was zijn inzet voor ‘Dappere Dokters’. Deze artsen hebben bijzondere aandacht voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij de besluitvorming over de behandeling maar schuiven hun professionele verantwoordelijkheid daarmee niet van zich af. Tot slot noemde Roest ook nog De Groofs’ inzet voor de beweging ‘Time for Change’, die zich richt zich op jongeren tussen de 14 en 18 jaar die dreigen vast te lopen of uit te vallen op school of in hun sociaal maatschappelijke ontwikkeling. Roest: “Door het coronacrisisbeleid heeft deze kwetsbare groep nu te maken met leerachterstanden, onzekerheid op de arbeidsmarkt en gevoelens van eenzaamheid en depressie. Time for Change biedt hen een programma waarin sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling en empowerment centraal staan en start komend voorjaar”.

Voor zijn tomeloze baanbrekende en veelzijdige inzet voor de publieke dienstverlening mocht burgemeester Roest Peter de Groof vrijdag namens de koning benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.