Jerry Kramer, lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Jong Zandvoort.
Jerry Kramer, lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Jong Zandvoort. Melissa Ekkelboom-Croon | PR

Jong Zandvoort wil een bruisend Zandvoort aan Zee

Zandvoort

ZANDVOORT “We hebben één wereldevenement in Zandvoort de Formule 1, maar nu is het tijd om door te pakken,” zegt Jerry Kramer, lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Jong Zandvoort. “Wij willen meer evenementen van wereldfaam naar Zandvoort halen, zoals de formule E en internationale durfsport evenementen.”

Uw partij richt zich vooral op jonge mensen, maar kunnen die hier nog wel wonen? “Dat is precies waar Jong Zandvoort meer aandacht voor wil. We willen bijvoorbeeld investeren in prefab-units, net zoals de tijdelijke units bij het Huis in de Duinen. Daarnaast willen we veel creatiever dan nu het geval is op zoek naar permanente woningbouwlocaties. Zandvoorters moeten wat ons betreft voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huur- en nieuwbouwwoningen. Wij willen met de woningbouwcorporatie afspraken maken over huurprijzen die voor jongeren acceptabel zijn en bij nieuwbouwprojecten willen we een zelfbewoningsplicht van drie jaar om speculatie tegen te gaan.”

Wat gaan jullie verder doen voor de jeugd? “We willen daarover het gesprek gaan voeren met een brede vertegenwoordiging van de diverse leeftijdsgroepen. Niet over, maar met jongeren praten. De geluiden die we tot nu toe hebben gehoord laten vooral zien dat jongeren een plek willen waar ze zich thuis voelen. Dus weghalen die ongezellige, hufterproof container waar de jeugd echt niet blij van wordt. We gaan ons ook hard maken voor het opknappen van het skatepark en er moet weer een plek komen waar gejudood kan worden. Door Corona heeft de sociale ontwikkeling van jongeren bijna 2 jaar stil gestaan. Ook zijn leerachterstanden ontstaan. We zien dat Jong Zandvoort de enige politieke partij is die dit niet alleen benoemd maar daar ook meer aandacht voor wil hebben in de gemeenteraad.”

De openbare ruimte in Zandvoort is echt toe aan een grote opknapbeurt. Niet alleen de boulevard en het centrum, maar ook de woonwijken.

Wat wil U doen aan de openbare ruimte? “De openbare ruimte in Zandvoort is echt toe aan een grote opknapbeurt. Niet alleen de boulevard en het centrum, maar ook de woonwijken. Honderden bomen gaan we in Zandvoort planten, waardoor we niet alleen zorgen dat er meer groen komt, maar ook meteen zorgen dat we goed voorbereid zijn om de veranderingen in ons klimaat. Overlast of vandalisme op straat en op onze stranden accepteren we niet, we staan voor een zerotolerancebeleid.”

U wilt het centrum van Zandvoort verbeteren. Waar denkt u dan aan? “We willen een smaakvoller straatbeeld dat past bij de uitstraling van een grote badplaats. Meer dan nu het geval is willen we gebruik maken van de ideeën die ondernemers hiervoor hebben. We willen de precario belasting afschaffen zodat ondernemers de ruimte krijgen om op bescheiden en passende schaal ook op straat hun handel zichtbaar te maken. Dat zou er toe kunnen leiden dat we dan het aantal reclame borden kunnen verminderen, zodat de kwaliteit van het straatbeeld wordt verhoogd.”

Wat gaat Jong Zandvoort doen aan de parkeerproblematiek? “De ‘vergunningsproef’ die vorig jaar is gehouden werd door de inwoners van Zandvoort grotendeels positief ervaren. Jong Zandvoort wil dit vergunningenbeleid houden en via een nieuwe enquête kijken waar dit nog op kan worden aangepast. Betaald parkeren hoort niet in een woonwijk thuis. Jong Zandvoort is van mening dat er meer parkeergelegenheid moet worden gecreëerd.”

“Jong Zandvoort wil niet alleen dat de stem van jongeren en ondernemers meer doorklinkt in nieuw op te stellen beleid, maar ook dat meer ambtenaren voor onze gemeente op het Raadhuis in Zandvoort werken en niet vanuit de Grote Markt in Haarlem. Haarlem is een detailhandel stad, die niet of nauwelijks bekend is met de dynamiek van het strand en de eb en vloed effecten van de seizoenen. Zandvoort aan Zee moet wat Jong Zandvoort betreft een dorp zijn waar voldoende plek is voor jong en oud om goed en prettig te wonen maar ook een kwalitatief mondaine badplaats waar de toeristen kunnen genieten van centrum en strand.”

Door Wijnand Burger

advertentie

Meest gelezen