<p>Voorbereidende werkzaamheden op het hoogspanningsstation langs de A9 voor aanleg van de elektriciteitskabels. Het hoogspanningsstation, dat eigen terrein van TenneT is, is de enige plek waar de kabels door middel van open sleuven worden aangelegd. </p>

Voorbereidende werkzaamheden op het hoogspanningsstation langs de A9 voor aanleg van de elektriciteitskabels. Het hoogspanningsstation, dat eigen terrein van TenneT is, is de enige plek waar de kabels door middel van open sleuven worden aangelegd.

(Chris Pennarts)

Start ingraven mantelbuizen voor landkabels bij hoogspanningsstation TenneT langs A9

  Overig