Afbeelding
Foto: Shutterstock

Bijkomstigheden bij inschakelen van bedrijfsarts

Partnercontent

Gezondheid is bijna een vanzelfsprekendheid te noemen. Toch is ziekte of een ongeval, in het dagelijks leven of onder werktijd, niet altijd te voorkomen. Wanneer er iemand ziek wordt binnen een bedrijf, wordt bijna altijd de bedrijfsarts ingeschakeld. Deze helpt met het begeleiden van de zieke werknemer en zijn of haar terugkeer naar werk.

Een werknemer is ziek, wanneer naar de bedrijfsarts?

Wanneer een werknemer is ziekgemeld, wordt afhankelijk van de duur van de ziekte door de werkgever bepaald of een bedrijfsarts ingeschakeld moet worden. Wanneer er sprake is van kortdurende ziekte, door bijvoorbeeld een virusinfectie, hoeft de bedrijfsarts niet gelijk ingeschakeld te worden. Werkgever en werknemer kunnen in zo’n soort situatie samen een inschatting maken wanneer de werknemer beter is en weer kan werken. Een werkgever is echter verplicht om bij langdurig verzuim contact op te nemen met de bedrijfsarts. Dit gebeurt uiterlijk zes weken na de eerste ziektedag, maar wordt in de praktijk vaak zo vroeg mogelijk gedaan, omdat zowel werknemer als werkgever gebaat zijn bij de begeleiding. Zeker wanneer na één of twee weken blijkt dat een werknemer nog lang ziek kan blijven, kan het beste zo snel mogelijk worden gestart met de re-integratie.

Is een bedrijfsarts wel of niet verplicht?

Wanneer de werkgever een melding heeft gemaakt bij de bedrijfsarts en de werknemer wordt uitgenodigd voor een gesprek, is hij of zijn verplicht hierbij aanwezig te zijn. Wanneer afspraken niet worden nagekomen, kan er namelijk melding worden gedaan van het niet meewerken aan re-integratie. Dit kan gevolgen hebben voor doorbetaling van het loon van de werknemer. Eveneens is voor werkgevers het in dienst hebben van een bedrijfsarts verplicht. Deze moet, naast de begeleiding bij ziekteverzuim, ook worden ingeschakeld bij medische keuringen en onderzoeken als de PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) en het PMO (preventief medisch onderzoek).

Voordelen van het hebben van een bedrijfsarts

Naast de verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer, zijn er ook voordelen verbonden aan een bedrijfsarts. Ten eerste kunnen kosten bespaard worden, wanneer een werknemer tijdig wordt geholpen bij de re-integratie. Hoe eerder een werknemer terug kan keren op de werkvloer, hoe minder verzuimkosten de werkgever kwijt is. Daarnaast kan een bedrijfsarts helpen en adviseren met betrekking tot arbeidsomstandigheden en heeft daarbij ook een preventieve functie. Door deze preventieve rol kunnen langdurig verzuim en risicovolle arbeidsomstandigheden voorkomen worden.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts heeft een aantal taken waarmee hij of zij zich hoofdzakelijk bezighoudt. Ten eerste valt hieronder de preventie van ziekteverzuim en het geven van adviezen met betrekking tot beschermende en preventieve maatregelen op de werkvloer. Daarnaast voert een bedrijfsarts verschillende onderzoeken en keuringen uit. Hierbij kunnen eventuele aandoeningen worden gesignaleerd, waarbij de bedrijfsarts door middel van een adviserende rol de betreffende werknemer kan helpen bij het verder voorkomen van arbeidsgerelateerde aandoeningen. Ten slotte heeft de bedrijfsarts een grote rol bij het re-integratieproces van zieke werknemers. Zo wordt onder andere een probleemanalyse en een plan van aanpak gemaakt, en in het geval bij een aanvraag van een WIA uitkering een oordeel opgesteld over de arbeidsmogelijkheden van de zieke werknemer.

Wat doet een bedrijfsarts met de gegevens?

Wanneer een bedrijfsarts een gesprek heeft gevoerd met de zieke werknemer, mag deze niet zomaar de persoonlijke gegevens delen. Alleen wanneer de werknemer nadrukkelijk heeft toegestaan dat gegevens mogen worden gedeeld, mag de bedrijfsarts de werkgever, huisarts of andere betrokkenen informeren over de medische toestand van de werknemer.

Bedrijfsarts inschakelen met HR Navigator

Ben je op zoek naar een bedrijfsarts en wil je een bedrijfsarts inschakelen met HR Navigator? Een bedrijfsarts kiezen doe je immers niet zomaar van de één op de andere dag. Op de website van HR Navigator kan je bedrijfsartsen gratis vergelijken en op zoeken per regio. Ook kan je een bedrijfsarts opzoeken door een offerte aan te vragen, waarmee je de best passende bedrijfsarts kan kiezen voor je personeel en bedrijf.

advertentie

Meest gelezen