Afbeelding
Bijles

Steeds meer vraag naar bijles in Bloemendaal

Partnercontent

Het lerarentekort heeft nog altijd een blijvend effect op het onderwijs in Nederland. Ook in Bloemendaal zien we de invloed van het tekort terug. Zo zijn afgelopen jaar de klassen groter geworden, wat als gevolg heeft dat persoonlijke aandacht hieronder komt te lijden. Meer leerlingen in de klas betekent minder focus op het individu. Aangezien scholieren niet langer de nodige aandacht in het klaslokaal krijgen kiezen veel ouderen ervoor om hun kind bijles te geven. Hierbij krijgen de leerlingen namelijk wel de belangstelling die ze nodig hebben. 

Vraag naar engelse bijles blijft hoog

Tegenwoordig wordt er een hoog niveau Engels verwacht onder leerlingen. Het spreken van deze taal is bijna net zo belangrijk geworden als Nederlands. Dit heeft als gevolg dat scholen in een rap tempo door de stof heen gaan. Als een leerling dit niet kan bijhouden is het moeilijk om deze achterstand weer in te halen. In dat geval biedt bijles Engels de oplossing. Tijdens bijlessen wordt er rekening gehouden met het tempo van de leerling en kan er stil worden gestaan bij moeilijke woorden en grammatica regels. Het is duidelijk dat er veel interesse in engelse bijscholing is: Engels wordt namelijk het vaakst aangevraagd voor bijles, samen met wiskunde en economie.

Huiswerkbegeleiding en bijles in exacte vakken

Exacte vakken blijven voor veel leerlingen een behoorlijke opgave. Met name wiskunde en natuurkunde leveren vaak problemen op. Als een scholier tegen iets aanloopt durven ze dit dikwijls niet te melden bij de docent. Dit komt door drukte bij de leraar, maar ook omdat leerlingen vaak bang zijn om iets te vragen. Als leerlingen te lang met hun vragen blijven zitten zullen ze op een gegeven moment de stof niet meer bijhouden. Door bijles natuurkunde te volgen krijgen scholieren een antwoord op hun vragen en krijgen ze de nodige aandacht van hun coach. Dit leidt niet alleen tot een betere beheersing van de lesstof, maar ook voor een verbetering in zelfvertrouwen.