Afbeelding
Photo by Heather Gill on Unsplash

Heeft de nieuwe kansspelwetgeving impact op inwoners van Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden

Partnercontent

In oktober 2021 heeft de Nederlandse overheid de regels met betrekking tot online kansspelen in Nederland flink aangescherpt. Zo is de wet kansspelen op afstand aangenomen, die het voor online casino’s in Nederland mogelijk maakt om legaal te opereren. Dit heeft als gevolg gehad dat online gokken in Nederland populairder is dan ooit. Maar het aantal mensen dat te maken heeft met een gokverslaving groeit gestaag mee. De overheid had dit voorzien en introduceerde daarom bij het wijzigen van de wet in 2021 het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dit register is in het leven geroepen om spelers online meer bescherming te bieden. Toch zien we nu na een jaar dat er veel mensen zijn die de keuze maken om een casino zonder Cruks te bezoeken. In dit artikel lichten we die nieuwe kansspelwetgeving toe en bekijken we of het invloed heeft op inwoners van Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden. 

Nieuwe wet Kansspelen op Afstand

Zoals aangegeven was 2021 het jaar dat de Nederlandse overheid online gokken legaal maakte. Daarnaast is het voor aanbieders van kansspelen ook toegestaan om reclame te maken. In de realiteit zien we dat online gokken voor 2021 ook al op grote schaal gebeurden bij bijvoorbeeld buitenlandse casino’s. 

Daarnaast worden aanbieders van kansspelen verplicht om zich aan te sluiten bij Cruks. De overheid wil met dit register gokken zonder Cruks onmogelijk maken. De afgelopen jaren waren er steeds meer mensen die te maken hebben met een gokverslaving. Om te kijken om hoeveel mensen het nu precies gaat en om deze mensen te helpen is dit register in het leven geroepen. Personen die zijn aangemeld bij Cruks staan hier voor een periode van minimaal zes maanden ingeschreven. Jezelf tussentijds bij Cruks uitschrijven behoort niet tot de mogelijkheden. Na zes maanden is het mogelijk om je weer uit te schrijven en weer te beginnen met (online) gokken. 

Één jaar lang legale casino’s in Nederland

Nu het voor Nederlanders een jaar lang legaal is om online te gokken in Nederland kunnen we zeggen dat er veel gebeurd is. Uit onderzoek is gebleken dat er al zo’n 23.000 mensen zijn die zich hebben aangemeld bij het Cruks-register. Er zijn dus al veel mensen geweest die de stap hebben genomen om zichzelf te ontzien van (online) casino spellen. Cruks omzeilen kunnen mensen die bij het register staan ingeschreven wel gewoon nog doen. Dit gebeurt dan overigens bij een casino zonder Cruks. De Nederlandse overheid richt zich met de nieuwe wet- en regelgeving op Nederlandse casino’s. Tegen aanbieders van kansspelen die in het buitenland staan ingeschreven neemt de Nederlandse overheid op dit moment nog geen stappen. 

Daarnaast zijn de regels met betrekking tot reclame maken voor online gokken alweer aangescherpt. Zo is het vanaf 1 januari 2023 niet meer toegestaan om ongerichte reclame te maken. Vanaf januari 2025 is sponsoring van tv-programma’s, evenementen en sportwedstrijden niet meer toegestaan. Na veel ophef besloot de Nederlandse overheid de regels alweer aan te scherpen om zo gokverslaving voornamelijk onder jongeren tegen te gaan. 

Hoe reageren critici na een jaar lang legale online casino’s

De overheid heeft de regels met betrekking tot (online) gokken in Nederland aangescherpt omdat het steeds populairder werd om een casino zonder vergunning te bezoeken. De overheid streeft met de introductie van de nieuwe kansspelwetgeving en Cruks naar een veiligere omgeving voor spelers. In de realiteit zien we dat de nieuwe wet alleen maar tot meer mensen heeft geleid die gokken

Diverse critici spreken dan ook hun zorgen uit over de nieuwe kansspelwetgeving. Het Trimbos-instituut spreekt over een stijging van het aantal verslaafden. Gokverslavingsinstelling Hervitas, geeft aan dat er al 50% meer verslaafden zijn dan voor de invoering van de nieuwe wetgeving. Directeur Fred Steutel zegt hierover het volgende: “Je kunt op je klompen aanvoelen dat dat met elkaar te maken heeft”. 

Welk effect heeft online casino reclame op inwoners van Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden?

In 2019 heeft het CBS onderzoek gedaan naar de gokbranche in Nederland. Hieruit is voortgekomen dat de provincie Noord-Holland, waar Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden zijn gevestigd, de tweede grootste casino-dichtheid van Nederland kent. Hieruit kan worden opgehaald dat inwoners uit deze regio vaak worden geconfronteerd met reclame voor (online) kansspelen. De Kansspelautoriteit heeft onderzoek gedaan naar het effect van marketing. In dit onderzoek wordt aangegeven dat het effect van marketing afhankelijk is van de volwassenheid van de markt. In Noord-Holland kunnen we spreken over een volwassen markt. In een volwassen markt is het niet zo dat wanneer er meer kansspelaanbieders hun diensten aanbieden, dit meteen leidt tot een toename aan spelers. Wel is het mogelijk dat er een verschuiving plaatsvindt. Zo kunnen mensen die voorheen al fysieke casino’s bezochten nu mogelijk de overstap maken naar online casino’s. 

Het effect van fysieke casino’s op inwoners van Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden

Noord-Holland kent dus in vergelijking met andere provincies een hoge casino-dichtheid. Uit onderzoek van de kansspelautoriteit is gebleken dat vooral mensen die het al gewend waren om fysieke casino’s bezochten nu de overstap maken de naar de zogeheten online casino’s. Maar niet alleen het wijzigen van de wetten heeft invloed op de inwoners van deze provincie. De afgelopen twee jaar zijn we door de verschillende lockdowns steeds meer activiteiten online gaan doen. Inwoners uit de regio die voorheen fysieke casino’s bezochten zijn nu mogelijk overgestapt naar de online casino’s. Het is dus zeker mogelijk dat de fysieke casino’s effect hebben op inwoners uit de regio. In welke mate dit dan is, dat is moeilijk om te zeggen. Hier zal dan onderzoek naar gedaan moeten worden. 

Conclusie

Nu online gokken in Nederland één jaar is toegestaan kunnen we zeggen dat er veel gebeurd is. In oktober 2021 zijn er een aantal regels geïntroduceerd waarvan er ondertussen alweer een redelijk aantal zijn gewijzigd. Daarnaast zien we dat het nieuwe Cruks-register zijn vruchten afwerpt maar dat er toch nog steeds veel mensen zijn die een casino zonder Cruks bezoeken. Specialisten op het gebied van verslavingen maken zich zorgen over het versoepelen van de regels omtrent online gokken en geven aan dat er alleen maar meer mensen met een gokverslaving zijn bijgekomen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de provincie Noord-Holland de tweede grootste casino-dichtheid van Nederland kent. Het is aannemelijk dat inwoners uit de regio eerder de overstap maken naar online casino’s omdat ze al langere tijd worden blootgesteld aan gokken. Als laatste zien we dat er toch nog veel mensen zijn die spelen bij een online casino zonder Cruks. Of de overheid hier wat aan gaat doen dat is nog maar de vraag.  

advertentie