Afbeelding
Eigen Foto

Veiligheidsgevoel bij LHBTIQ+’s in eigen straat afgenomen in Kennemerland, 40 procent durft niet hand in hand te lopen

Bloemendaal

REGIO In Kennemerland waren vorig jaar 106 incidenten waarbij LHBTIQ+-inwoners werden gediscrimineerd. Dat staat in het vandaag gepresenteerde Pink Panel onderzoek 2022 van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland naar het veiligheidsgevoel onder lesbiënnes, homo- en biseksuelen, transgenders en intersekse en queerpersonen. Uit het onderzoek blijkt ook dat LHBTIQ+’s zich steeds minder veilig voelen in hun eigen straat en buurt en dat het het aantal discriminatie-incidenten is toegenomen. Het gaat vooral om beledigende opmerkingen, naroepen en schelden. 

Van de mensen die aan het onderzoek van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland hebben meegedaan, heeft 16 procent in de eigen wijk of straat te maken gehad met discriminatie. In het onderzoek van 2019 was dat nog 12 procent. Het aandeel LHBTIQ+’s dat vijandigheid in de openbare ruimte heeft ervaren, bleef gelijk met 21 procent. Het merendeel van de incidenten in de openbare ruimte gebeurt op straat, maar ook het OV en de stations en bushaltes worden vaak genoemd als locaties waar regelmatig wordt gescholden, lastig gevallen of agressie plaatsvindt.

LHBTIQ+’s zijn door de jaren heen steeds minder open geworden over hun seksuele gerichtheid of gender identiteit. Ze zijn bijvoorbeeld op hun werk steeds voorzichtiger in wie ze vertellen over hun seksuele gerichtheid. In de eigen straat durft men minder snel hand in hand te lopen (gedaald van 67 procent in 2019 naar 62 procent in 2022) of te kussen (van 52 procent naar 47 procent).

Het Bureau Discriminatiezaken en de politie kregen vorig jaar 33 klachten binnen voor discriminatie op geaardheid of geslacht (transgenders). Volgens het onderzoek is het probleem echter stukken groter. Via de Pink Panel enquêtes kwamen maar liefst 106 incidenten naar voren waarbij mensen werden gediscrimineerd op grond van hun geslacht of geaardheid. Daarvan zijn er maar 13 gemeld bij instanties als Bureau Discriminatiezaken of de politie.

Als het gaat om bekende veroorzakers - in de eigen wijk of mensen op het werk- dan spreken respondenten de veroorzakers vaak zelf aan. Bureau Discriminatiezaken ondersteunt en adviseert LHBTIQ+’s als zij te maken krijgen met discriminatie en de daders bekend zijn. Discriminatie-ervaringen kunnen gemeld worden via www.bdkennemerland.nl of 023 531 5842.

De uitkomsten laten zien dat veiligheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+’s niet vanzelfsprekend is. Er blijft werk aan de winkel voor alle betrokken partijen die zich in Kennemerland bezig houden met het vergroten van de sociale acceptatie van LHBTIQ+’s en het veiliger maken van hun leefomgeving.

Dinsdag 11 oktober is het Coming Out dag. Bureau Discriminatiezaken publiceert op deze dag om de twee jaar nieuwe onderzoeksuitkomsten naar sociale veiligheid en ervaring met discriminatie. Doordat al 15 jaar systematisch wordt gemeten, is het Pink Panel een uniek meetinstrument naar de sociale veiligheid, veiligheidsbeleving en acceptatie van LHBTIQ+’s in Kennemerland. De resultaten staan in een speciale feitenkaart. In 2022 hebben 285 LHBTIQ+’s de Pink Panel enquête ingevuld. De feitenkaart is te downloaden op www.bdkennemerland.nl

advertentie

Meest gelezen