Afbeelding
Marleen Annema

Elswout moet gastvrije culturele buitenplaats worden, plan toegelicht op open dag

Bloemendaal

OVERVEEN Staatsbosbeheer houdt zaterdag 12 november van 12.00 tot 16.00 uur een open-dag op buitenplaats Elswout. In de modelboerderij (Elswoutlaan 24) is iedereen welkom om zich te laten informeren over het toekomstplan ‘Elswout als gastvrije culturele buitenplaats’. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in de modelboerderij of een themarondleiding krijgen. Het is tevens mogelijk om in gesprek te gaan met boswachters en specialisten die bij de plannen betrokken zijn.

In 2020 heeft Staatsbosbeheer de toekomstvisie ‘Elswout als gastvrije culturele buitenplaats’ opgesteld, waarbij de toekomst van Elswout met zijn unieke natuurwaarden, markante geschiedenis en cultuurhistorische parels voor de lange termijn kan worden veiliggesteld.

Het college van Bloemendaal heeft op 27 september positief besloten over het principeverzoek van Staatsbosbeheer over Elswout. In dit verzoek heeft Staatsbosbeheer in grote lijnen de toekomstplannen voor Elswout geschetst en aan de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van enkele (leegstaande) gebouwen. 

HORECA Nu de gemeente het verzoek van Staatsbosbeheer heeft goedgekeurd, kunnen stappen gezet worden om van Buitenplaats Elswout een gastvrije, culturele buitenplaats te maken. Het publieke karakter moet worden versterkt met horeca en nieuwe maatschappelijke bestemmingen voor de gerestaureerde gebouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met behoud van de regionale functie, de historie van deze prachtige 17e-eeuwse buitenplaats en de draagkracht van de waardevolle natuur. De opbrengsten komen ten goede aan het beheer en onderhoud van de buitenplaats.

De leegstaande gebouwen krijgen een tweede leven. In een koetshuis wordt de huiskamer van Elswout gerealiseerd: het startpunt voor educatieve rondleidingen, historische informatie over Elswout, natuur en openbare toiletten. De reeds gerestaureerde Modelboerderij krijgt na jaren van leegstand weer een rol van betekenis als horeca locatie met maximaal 10 B&B-kamers.

NATUUR Onderdeel van het plan is de versterking van de natuurwaarden: aanplant van nieuwe, klimaatbestendige bomen, herstel van de moshellingen, botanisch beheer van de graslanden en het verbeteren van vleermuisverblijfplaatsen. Ook worden er verschillende projecten uitgevoerd voor de versterking van de cultuurhistorische waarden, zoals herstel van de vele monumentale bruggen, follies, paden en lanen.

De entree naar Elswout is nu nog onoverzichtelijk en verkeersonveilig, omdat er veel verkeersstromen (wandelaars, fietsers, auto’s) samenkomen. Staatsbosbeheer kiest voor verplaatsing van de auto-inrit naar de Zijweg. De huidige parkeerplaats wordt groener ingericht en er komt een kleinere extra parkeerplaats naast de boerderij. Het aantal fietsparkeerplaatsen verdubbelt en komen er elektrische laadpunten.

VERGUNNING Staatsbosbeheer start dit najaar met de vergunningaanvraag voor de verduurzaming van het Poortgebouw Zuid, Koetshuis Oost en de werkschuur van Staatsbosbeheer. Hierbij wordt onder meer de gevels, dak en vloer geïsoleerd en duurzame installaties geplaatst. Voor het einde van dit jaar wordt bij de gemeente het verzoek ingediend om de bestemmingen te wijzigen van onder andere de modelboerderij, poortgebouw en koetshuizen.

Voor geïnteresseerden die niet bij de open dag aanwezig kunnen zijn: elke eerste vrijdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur zijn de boswachters in de jachtkamer aanwezig voor vragen, wensen en ideeën. Aanmelden hiervoor is niet nodig. 

advertentie

Meest gelezen