Fase 1 is de kruising Willemsbeekweg tot aan de Groeneweg.
Fase 1 is de kruising Willemsbeekweg tot aan de Groeneweg. google maps

Vanaf maandag groot onderhoud aan de Zeeweg IJmuiden

IJmuiden

IJMUIDEN maandag 24 januari 2022 start aannemer Dura Vermeer in opdracht van gemeente Velsen met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Zeeweg in IJmuiden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met maandag 4 april 2022.

Weersomstandigheden kunnen effect hebben op deze planning. De aannemer informeert de omwonenden als de planning verandert en deze erg verschilt met onderstaande planning. De werkzaamheden aan de Zeeweg worden in 4 fases uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?
Fase 1: Kruising Willemsbeekweg tot aan de Groeneweg (de kruising Zeeweg/Groeneweg blijft dan open)
Maandag 24 januari t/m vrijdag 18 februari 2022 van 06.30 tot 16.30 uur
Aanbrengen middengeleider nabij kruising Willemsbeekweg
Aanpassen parkeervakken
Werkzaamheden aan bestrating trottoir.

Fase 2: Kruising Groeneweg tot aan de Velserduinweg (de kruising Zeeweg/Velserduinweg blijft dan open)
Maandag 21 februari t/m vrijdag 11 maart van 06.30 tot 16.30 uur
Aanbrengen middengeleider nabij de kruising Velserduinweg
Aanpassen parkeervakken
Werkzaamheden aan bestrating trottoir.

Fase 3: Kruising Velserduinweg tot aan Heerenduinweg
Maandag 14 maart t/m vrijdag 1 april van 06.30 tot 16.30 uur
Verwijderen zebrapad nabij Lariksstraat
Aanpassen parkeervakken
Werkzaamheden aan bestrating trottoir.

Fase 4: Gehele Zeeweg, van de kruising met de Willemsbeekweg tot de T-splitsing bij de Heerenduinweg
Vrijdag 1 april t/m maandag 4 april van 06.30 tot 16.30 uur
Vervangen asfalt.
De werkzaamheden van alle fases vinden in deze periode elke werkdag plaats tussen 06.30 uur tot 16.30 uur. De gemeente streeft ernaar elke dag na 16.30 uur de weg weer open te stellen voor verkeer. De volgende ochtend wordt de weg opnieuw afgesloten om de werkzaamheden te hervatten.

Verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden aan de Zeeweg wordt deze afgesloten voor doorgaand verkeer. Aan beide zijden van de wegafsluiting zullen verkeersregelaars staan om werkverkeer, Connexxion, HVC en eventuele hulpdiensten toegang te verlenen. Overig doorgaand verkeer dient de omleidingsroute te volgen. Bestemmingsverkeer kan gewoon gebruikmaken van de gedeelten van de Zeeweg die op dat moment nog niet zijn opgebroken, of die al weer zijn opengesteld.

Door het plaatsen van omleidingsroutes op diverse punten in IJmuiden en Velsen-Zuid wordt er zoveel mogelijk gedaan om sluipverkeer door de woonstraten tegen te gaan.

Gedurende fase 2 is er een tijdelijk parkeerverbod in de Appelboomstraat aan de zijde waar geen parkeervakken zijn. In deze fase is de Appelboomstraat ter hoogte van de Zeeweg afgesloten. Als fase 2 afgerond is, wordt dit parkeerverbod weer opgeheven.

Bereikbaarheid De woningen en eventuele bedrijven zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar met uitzondering van dat deel van de Zeeweg waar de werkzaamheden op dat moment plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden zijn aanliggende woningen en bedrijven tussen 6.30 en 16.30 uur niet bereikbaar met de auto. Het is dan niet toegestaan te parkeren binnen het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

HVC ophaaldagen Wij hebben deze werkzaamheden besproken met HVC zodat zij weten vanaf welke kant de Zeeweg bereikbaar is en welk deel is afgesloten voor het ophalen van huisvuil. Het huisvuil wordt tijdens de uitvoering van het gehele werk volgens het normale schema van HVC opgehaald. Het kan voorkomen dat de aannemer vraagt om uw huisvuil op een andere plek aan te bieden. Bewoners krijgen hierover dan een brief van de aannemer.

Extra groen en bestaande beplanting De bestaande beplanting rondom bomen worden zorgvuldig verwijderd in de week voordat de werkzaamheden starten. Deze beplanting wordt elders geplaatst in de gemeente. Er komen extra plekken langs de Zeeweg met beplanting. Alle plantvakken worden in het voorjaar voorzien van nieuwe beplanting. Op de kruising Zeeweg Cederstraat worden er twee bomen verwijderd om ruimte te maken voor de middengeleider op het zebrapad. Daarvoor komen er drie bomen terug in de omgeving van de kruising.

Keten en opslag aannemer De aannemer heeft een deel van het terrein van Zorgbalans in gebruik voor zijn keten en opslag van spullen. Dit deel zal de aannemer afzetten met bouwhekken. Hierdoor is het tijdens de werkzaamheden beperkt mogelijk om te parkeren op het terrein van Zorgbalans. U kunt uw auto ook parkeren op het vlakbij gelegen Krentenboomhof. Hier zijn 127 parkeerplaatsen en er is bijna altijd parkeergelegenheid. In ruil voor het gebruik voorziet de aannemer het terrein van een korrelbaan. Het terrein is dan minder drassig en beter toegankelijk. Deze korrelbaan blijft liggen na de werkzaamheden.

Overlast & technische informatie De werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd. Toch is enige overlast niet te voorkomen. Voor vragen of technische informatie tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gebiedsassistent van Dura Vermeer via het telefoonnummer 06 38066695 of via het e-mailadres fred.heisterkamp@duravermeer.nl.