Onderzoekers van het RIVM weten niet precies hoe het komt dat hogere concentraties van bepaalde stoffen worden gemeten dan op basis van milieujaarverslagen en de zogeheten emissieregistratie te verwachten is.
Onderzoekers van het RIVM weten niet precies hoe het komt dat hogere concentraties van bepaalde stoffen worden gemeten dan op basis van milieujaarverslagen en de zogeheten emissieregistratie te verwachten is. Hans Blomvliet

Tata Steel wil verschillen tussen uitstootdata snel doorgronden, omwonenden geschokt

IJmuiden

VELSEN-NOORD Tata Steel Nederland-directeur Hans van den Berg wil zo snel mogelijk met het RIVM om tafel om na te gaan waar de verschillen tussen de eigen uitstootmetingen en die van het onderzoeksinstituut aan liggen. Zo kan er gekeken worden waar de staalfabriek verbeteringen moet doorvoeren. Het RIVM zegt in een nieuw rapport dat in de omgeving van de IJmuidense staalfabriek veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAKs zijn gemeten dan te rijmen is met cijfers die het bedrijf opgeeft.

“Het RIVM constateert flinke afwijkingen, maar die afwijkingen zijn precies wat wij willen doorgronden. Onze metingen worden gedaan door geaccrediteerde meetbureaus”, zegt Van den Berg in een eerste reactie op het rapport, dat vrijdagochtend werd gepubliceerd. “We willen zo snel mogelijk begrijpen of we moeten verbeteren. Dan moeten we eerst goed weten waar die afwijkingen liggen tussen metingen van het RIVM en de onze. Wat ons betreft kunnen we direct met elkaar in gesprek, want dat zijn we op dit moment niet.”

Onderzoekers van het RIVM weten niet precies hoe het komt dat hogere concentraties van bepaalde stoffen worden gemeten dan op basis van milieujaarverslagen en de zogeheten emissieregistratie te verwachten is. Maar als mogelijke verklaringen noemen ze het ontbreken van gegevens van andere bedrijven op het Tata-terrein, mogelijke onderschatting van de uitstoot bij incidenten en de opslag en overslag van kolen als mogelijke bron van uitstoot.

“Wij gaan ervan uit dat wat wij meten aan emissies aan bijvoorbeeld de schoorstenen correct is, maar de vraag blijft dan nog staan hoe zich dat vertaalt naar datgene wat in onze omgeving wordt aangetroffen”, zegt Van den Berg daarover. Hij zegt dat dit complex is. Er zijn ook “diffuse” bronnen van uitstoot die niet op één plek staan, zoals het per trein vervoeren van kolen.

Van den Berg noemt de steeds grotere zorgen van omwonenden over de uitstoot door fabrieken op het Tata Steel-terrein “heel erg”. Tegelijkertijd ziet hij nog altijd een rol weggelegd voor staalproductie in Noord-Holland. “We wassen in staal, wonen in staal en eten uit staal. Staal speelt ook een grote rol in de energietransitie. Maar wij begrijpen heel goed dat we krachtig moeten verbeteren.” Het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen moet daarbij sneller gerealiseerd zijn dan de algehele vergroeningsplannen, meldt het bedrijf.

OMWONENDEN Advocaat Bénédicte Ficq zegt “ontzettend geschokt” te zijn door het onderzoeksrapport van het RIVM over de mogelijk onvolledige gegevens die Tata Steel opgeeft over de uitstoot van diverse schadelijke stoffen. In het rapport signaleert het instituut dat in de omgeving veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAK’s worden gemeten dan te rijmen is met de opgegeven cijfers.

Ficq, die vorig jaar namens 1100 mensen aangifte deed tegen Tata Steel wegens het berokkenen van gezondheidsschade, gaat het rapport doorsturen aan het Openbaar Ministerie om het te laten betrekken bij de onderzoeksopdracht. “Ik wil laten onderzoeken of Tata inderdaad sjoemelt met data. Als dat zo is, dan hebben ze strafrechtelijk een heel groot probleem.”

“Tussen de werkelijke uitstootwaarde en de gerapporteerde waarde zit een heel groot gat, en het is onverklaarbaar. Daar moet een verklaring voor komen”, aldus Ficq. “Dit rapport is in lijn met datgene waar bewoners bang voor zijn: dat er niet goed of onvoldoende wordt gerapporteerd door Tata.”