De Greenpeace actie bij de sluis van IJmuiden.
De Greenpeace actie bij de sluis van IJmuiden. Marten van Dijl / Greenpeace

Greenpeace blokkeert in IJmuiden schip met 60 miljoen kilo soja

IJmuiden

IJMUIDEN Actievoerders uit Europa en Brazilië hebben dinsdagavond samen met Greenpeace Nederland de Noordersluis in IJmuiden geblokkeerd. Daardoor zit nu een 225 meter lang schip, de Crimson Ace, vast in de sluis. De Crimson Ace heeft 60 miljoen kilo soja uit Brazilie aan boord en was onderweg naar Amsterdam.

De Crimson Ace heeft 60 miljoen kilo soja uit Brazilië aan boord. De actievoerders willen met de blokkade aandacht trekken voor de nadelige gevolgen die grootscheepse sojateelt volgens hen heeft voor de natuur en ontbossing.

VEEVOER Meer dan 85 procent van de naar Europa geïmporteerde soja is bestemd voor veevoer. “De natuur gaat eraan voor onze kiloknallers, terwijl we haar juist zo hard nodig hebben om de aarde leefbaar te houden,” aldus Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland. “Nederland is de poort van Europa voor de import van producten, zoals soja, waarvoor natuur wordt verwoest en mensenrechten worden geschonden.” Bij de vreedzame actie zijn Inheemse leiders uit Brazilië aanwezig, zij worden dagelijks geconfronteerd met de vernietigende gevolgen van de soja-handel. Daarom pleiten zij samen met Greenpeace voor een ijzersterke Europese Bossenwet.

Alberto Terena, leider van het Braziliaanse Terena-volk uit de deelstaat Mato Grosso do Sul: “Wij zijn van ons land verdreven en onze rivieren zijn vervuild met gif, allemaal om ruimte te maken voor grootschalige landbouw. Europa is medeverantwoordelijk voor de verwoesting van ons thuis en kan er via deze wetgeving voor zorgen dat hier verandering in komt. Wij roepen de ministers op om die kans te grijpen, niet alleen om de rechten van de Inheemse bevolking veilig te stellen, maar ook voor de toekomst van onze planeet.”

ROTTE APPELS Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland: “Via Nederlandse havens kunnen verwoestende producten onbelemmerd Europa binnenkomen. De aanvoer van Russische olie gaat gewoon door, maar ook soja waarvoor natuur verdwijnt, wordt met open armen ontvangen. We hebben een sterke Europese Bossenwet nodig die hier een einde aan maakt. Dit schip, Crimson Ace, zit vol soja waarvan de herkomst volstrekt onduidelijk is. Certificering heeft gefaald, want in de praktijk komt alles op één hoop terecht. Een goede Bossenwet verplicht bedrijven eindelijk om precies te weten wat ze inkopen en te bewijzen dat daar geen natuur voor is vernietigd. Alleen dan kunnen we de rotte appels uit de keten halen.”

ACTIE IN IJMUIDEN Bij de actie zijn activisten uit Brazilië en uit 15 Europese landen betrokken. Klimmers hebben de sluisdeur geblokkeerd met een 40 meter lang spandoek met de tekst: ‘EU: Stop Nature Destruction Now’. Op het water varen rubberboten met actievoerders die spandoeken in hun eigen taal dragen. Verder drijven er grote kubussen in het water voor de sluisdeuren, met de boodschap ‘Protect Nature’ en de namen van meer dan tienduizend Greenpeace-supporters uit heel Europa die de actie steunen. De Inheemse leiders uit Brazilië zijn op het Greenpeace zeilschip Beluga.

BOSSENWET Greenpeace eist een stevige Bossenwet die volledig traceerbare ketens garandeert voor alle producten die leiden tot natuurverwoesting – van soja, tot rubber en maïs. Waarin niet alleen bossen, maar alle cruciale ecosystemen beschermd worden. Mensenrechten van Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen dienen goed verankerd te zijn. Tot slot, mogen bedrijven die niet aan deze regels voldoen niet langer gefinancierd worden door Europese investeerders.

Op 28 juni komt de Europese Milieuraad bijeen om te vergaderen over het wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof is hier namens Nederland bij aanwezig. 

BLOKKADE ZORGT VOOR PROBLEMEN De blokkade van een schip met soja in de Noordersluis in IJmuiden zorgt voor problemen voor de haven van Amsterdam, omdat andere schepen vertraging oplopen. De haven gaat daarom schepen via de nieuwe Zeesluis IJmuiden laten varen, aldus een woordvoerster van het havenbedrijf.

De woordvoerster van de haven van Amsterdam zegt dat de haven het doel van Greenpeace goed vindt, maar dat het middel van blokkade niet wenselijk is. “Ze leggen de haven plat met die actie.” Volgens haar lopen negentien schepen vertraging op door de blokkade. Die zullen nu door de Zeesluis gaan in plaats van de Noordersluis.

De haven vindt het overigens nog veel te vroeg voor eventuele juridische stappen tegen Greenpeace. “We zullen later gaan nadenken over de consequenties.”