Gert-Jan Bluijs: "Wij willen regelmatig via enquêtes aan inwoners vragen wat ze van iets vinden. Informatie ophalen bij de burgers."
Gert-Jan Bluijs: "Wij willen regelmatig via enquêtes aan inwoners vragen wat ze van iets vinden. Informatie ophalen bij de burgers." zandvoortfoto.nl / Edwin Keur

CDA, een dorpspartij voor alle Zandvoorters

Zandvoort

ZANDVOORT “Wat goed gaat moeten we in stand houden, maar daar wel steeds bij blijven kijken of we dingen kunnen verbeteren,” zegt wethouder Gert-Jan Bluijs, die voor de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker is van het CDA. “Maar niet veranderen om het veranderen, want dat zit een beetje in de cultuur van dit moment.”

Hoe lukt het u om problemen op te lossen, zoals de markt in Nieuw-Noord en het bedrijventerrein?
“Ik kijk niet eerst naar de regels, maar probeer eerst het probleem te analyseren. Daarna ga ik pas kijken wat mogelijk is. De woontorens hadden er bijvoorbeeld nooit gekomen als ik niet het ontwikkelingsplan van Nieuw-Noord in delen had opgeknipt. Omdat de woontorens er nu staan is er ook perspectief om ook de rest van het terrein te gaan ontwikkelen. Met de reeds bestaande plannen is er voldoende perspectief om de gewenst 700 extra woningen te realiseren.”

Hoe wilt u de leefbaarheid in wijken verbeteren?
“We willen veel meer op de wijkbewoners inspelen door ze zelf dingen te laten regelen. De samenhorigheid in de wijken moet omhoog. Daar moeten we natuurlijk geld voor beschikbaar stellen. Daarnaast dient het budget voor schoonhouden van de wijken verhoogt te worden.”

Uw partij maakt zich hard voor een ruimhartig parkeerbeleid. Maar er komt al een parkeerbeleid en veel mensen voelen zich niet genoeg gehoord. “Het parkeerbeleid is nog niet af. We gaan het nu uitrollen en we zullen zeker tegen dingen aanlopen die we kunnen verbeteren. Het moet voor de inwoners ruimhartig zijn, zij moeten overal kunnen parkeren. Dat gaan we goed in de gaten houden. De toeristen zullen aan de randen van het dorp moeten parkeren.”

Duurzamer samenleving voor zover haalbaar en betaalbaar staat in uw programma. Maar in 2030 moet Zandvoort al 55 procent duurzaam en klimaatneutraal zijn. Hoe wilt u dat halen?
“Dat is een hele opgave. Maar als je er niet mee bezig bent, gebeurt er niets. De vraag is daarbij, hoe snel gaan de nieuwe technieken zich ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Alles wat nieuw gebouwd wordt is al klimaatneutraal. Voor de rest zetten we in op isoleren en zonnepanelen. Maar of we het gaan halen is nog een vraag.”

Hoe wilt u de inwoners meer bij de besluitvorming betrekken?
“Wij willen regelmatig via enquêtes aan inwoners vragen wat ze van iets vinden. Informatie ophalen bij de burgers, maar dan bij iedereen en niet bij de kleine groep die je altijd hoort. Maar daar moet je dan ook iets mee doen. We willen dan ook jaarlijks peilen hoe het ervoor staat en wat we met de voorstellen gedaan hebben. We moeten ook goed uitleggen waarom we dat besluit uiteindelijk genomen hebben. Na de coronatijd willen we bijvoorbeeld weer een fysiek spreekuur invoeren.”

Wat kunnen we verwachten van het CDA in de volgende raadsperiode?
“We gaan verder met daadkrachtig besturen. Verschillende projecten wachten op uitvoering zoals de jongerenhuisvesting in de Mariaschool, de Curiedex (woningbouw op het Corodexterrein) en het Watertorenplein. Verder zorgen we voor een gezonde financiële basis, zoals we dat al acht jaar doen.

Door Wijnand Burger