Zandvoorters zijn trots op hun dorp en geven het een 7,3 op een schaal van 10.
Zandvoorters zijn trots op hun dorp en geven het een 7,3 op een schaal van 10. Joop Touw

Zandvoorters voelen zich gelukkig en geven hun dorp een ruime zeven

Zandvoort

ZANDVOORT Zo’n 86 procent van de Zandvoorters voelt zich gelukkig in hun buurt. Dat is een van de uitkomsten van de eerste inwonerspeiling in Zandvoort.

De inwonerspeiling is een onderzoek van de gemeente Zandvoort en uitgevoerd onder inwoners van 16 jaar en ouder. Bijna 3.000 inwoners deden mee aan dit onderzoek.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat Zandvoorters tevreden zijn met hun woning (rapportcijfer 8,0) en woonomgeving (rapportcijfer 7,4). Zij vinden dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan (76%) en zijn tevreden met de bevolkingssamenstelling in hun buurt (67%). Iets minder dan de helft heeft veel contact met de buren. Het contact tussen inwoners met verschillende achtergronden vindt men belangrijk (78%), maar vindt volgens de helft niet altijd plaats. Een meerderheid vindt dat hun buurt gelijk is gebleven in het afgelopen jaar. Een derde van de inwoners vindt dat hun buurt is achteruit gegaan. En een tiende van de inwoners vindt dat hun buurt vooruit is gegaan.

TROTS De inwoners zijn trots op Zandvoort en geven dit een 7,3 op een schaal van 10. De meeste Zandvoorters beoordelen hun eigen welzijn en gezondheid met redelijk of goed en 88% geeft aan volledig redzaam te zijn. 

GEMEENTEBELEID De correspondenten gaven de gemeente een 6,8 als rapportcijfer. De informatievoorziening en communicatie vanuit de gemeente wordt beoordeeld met een 6,3. De voornaamste punten van ontevredenheid zijn het niet tijdig en transparant communiceren. Een beperkt deel van de Zandvoorters (27%) heeft het gevoel dat de gemeente hen betrekt bij haar plannen en activiteiten. Een derde vindt dat de gemeente voldoende mogelijkheden biedt om digitaal samen te werken met de gemeente.

Veel inwoners weten niet waar zij moeten zijn met initiatieven en ervaren hierbij onvoldoende steun van de gemeente. De meeste inwoners volgen wat er in de Zandvoortse gemeenteraad gebeurt, maar het vertrouwen in het Zandvoorts bestuur is relatief laag.

VEILIGHEID De meeste inwoners voelen zich veilig in hun eigen buurt (79%) en vinden Zandvoort ook een veilige gemeente (67%). Een minderheid (17%) voelt zich in de avond niet veilig op straat. De meest voorkomende vormen van overlast zijn hard rijdend verkeer, hondenpoep en afval op straat. Dit zijn ook de problemen waar volgens de inwoners door de overheid meer aandacht aan moet worden besteed.

TOERISME Twee derde van de inwoners vindt dat het toerisme in Zandvoort meer voor dan nadelen heeft. Dit ondanks het feit dat ook twee derde soms of vaker overlast heeft ervaren door toeristen. Minder dan de helft ervaart tijdens het toeristenseizoen overlast van toeristen die in hun woonbuurt parkeren.

VOORZIENINGEN Als het over de voorzieningen in Zandvoort gaat, zijn er relatief veel Zandvoorters ontevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen, 35% is hier ontevreden over. Ook laten de voorzieningen voor jongeren (45% ontevreden) te wensen over. Het culturele aanbod van Zandvoort beoordelen inwoners gemiddeld met een 6,3. De voornaamste reden om niet (vaker) gebruik te maken van de culturele mogelijkheden in Zandvoort, is dat men het aanbod niet interessant genoeg vindt.

BEREIKBAARHEID Over de bereikbaarheid van het dorp met het openbaar vervoer en de auto zijnde meeste Zandvoorters goed te spreken. Zandvoorters verplaatsen zich meestal te voet of met de (al dan niet elektrische) fiets binnen Zandvoort. Twee derde van de inwoners gebruikt dagelijks of regelmatig de auto.

DUURZAAMHEID Over het algemeen zijn Zandvoorters tevreden over de mogelijkheden die er zijn om zich van afval te ontdoen. Een ruime meerderheid is bezig met duurzaamheid door afval te scheiden of door met kleine aanpassingen zo min mogelijk energie te verbruiken. Gemiddeld beoordelen Zandvoorters de mate waarin zij duurzaam handelen met een 7,0.

SPORTEN Zeven op de tien Zandvoorters sporten minimaal eens per week. De grootste groep sport alleen en niet in georganiseerd verband. De meesten vinden dat er voldoende plekken zijn in de openbare ruimte om te sporten. Men is tevreden met de buitensport- (7,4) en de binnensportaccommodaties (6,6).

WONINGEN Men ervaart een groot gebrek aan woningen voor jongeren, starters en senioren. De meeste Zandvoorters die buitenshuis werken, werken in Amsterdam, Zandvoort of Haarlem en reizen doorgaans met de auto naar hun werk. 

THEMA’S Het onderzoek brengt in kaart wat Zandvoorters van verschillende gemeentelijke thema’s vinden. Denk aan gemeentelijke dienstverlening, mobiliteit, veiligheid en sportdeelname. Maar het gaat ook om cultuur, welzijn, zelfredzaamheid en saamhorigheid. De gemeente gebruikt de uitkomst van het onderzoek bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

Meer resultaten zijn te vinden in deze pdf. Alle uitkomsten uit het onderzoek zijn ook te vinden op www.zandvoort.nl/onderzoeksrapporten.

Wie als Zandvoorter ook mee wil doen aan de inwonerspeiling, kan zich aanmelden via zandvoort.nl/ digipanelzandvoort. De volgende peiling wordt in het komende najaar gehouden.