Met de aanpassingen loopt het college vooruit op de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid dat afgelopen juli inging.
Met de aanpassingen loopt het college vooruit op de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid dat afgelopen juli inging. Wijnand Burger/BDU (Archief)

Tijdelijke aanpassingen aan het nieuwe Zandvoortse parkeerbeleid voor inwoners

Zandvoort

ZANDVOORT Sinds 1 juli 2022 is in heel Zandvoort een nieuw parkeerregime van kracht. In het nieuwe coalitieprogramma is afgesproken dat in oktober al gestart wordt met de evaluatie. Vooruitlopend op deze evaluatie heeft het college van Burgemeester en Wethouders dinsdag besloten om per 1 november al enkele tijdelijke aanpassingen in het huidige regime door te voeren.

De directe aanleiding hiervoor zijn signalen van bewoners. “Er is op dit moment ruimte om hen op een aantal knelpunten tegemoet te komen”, aldus het college. Het college wil bewoners hiermee alvast verlichting bieden en enkele knelpunten tijdelijk ondervangen. Dit in afwachting van de resultaten van de evaluatie, die op dit moment opgestart wordt.

De veranderingen die per 1 november doorgevoerd worden zijn:
- Bewonersregeling ook in Oud Noord geldig
- Bewoners Centrum mogen door hoge parkeerdruk ook in Zuid parkeren

Bewonersregeling ook in Oud Noord geldig
Met de huidige bewonersregeling kunnen inwoners per dag maximaal twee uur gratis in het vergunninggebied Nieuw Noord en Zuid parkeren. Bewoners geven aan behoefte te hebben om ook gratis in Oud Noord te kunnen parkeren. Aanvankelijk was de bewonersregeling hier niet te gebruiken vanwege de hoge parkeerdruk die er naar verwachting met het nieuwe parkeerregime nog zou zijn. Op basis van gegevens van de afgelopen maanden lijkt in Oud Noord de parkeerdruk sinds 1 juli dit jaar echter gedaald. Het college heeft daarom besloten dat, tot de aanpassingen op basis van de evaluatie doorgevoerd worden, de bewonersregeling tijdelijk ook gebruikt kan worden in vergunninggebied Oud Noord.

Bewoners Centrum mogen door hoge parkeerdruk ook in Zuid parkeren
Met het nieuwe parkeerbeleid is er ook een nieuwe indeling van vergunninggebieden gekomen. Dit heeft met name voor bewoners van het oostelijk deel van het gebied Centrum tot gevolg dat zij in een ander gebied moeten parkeren. Het blijkt echter dat hier sprake is van een relatief hoge parkeerdruk. In vergunninggebied Zuid lijkt ondertussen de parkeerdruk voldoende laag om een parkeerplek te bieden aan bewoners van Centrum die in hun eigen vergunninggebied geen vrije plaats kunnen vinden. Bewoners met een parkeervergunning voor Centrum mogen daarom per 1 november ook in Zuid parkeren.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie

Meest gelezen