Het pand staat al enige maanden leeg.
Het pand staat al enige maanden leeg. Wijnand Burger/BDU

College onderzoekt mogelijkheid tot aankoop HDMZ museum

Zandvoort

ZANDVOORT Het HDMZ museum heeft de wind niet mee gehad. Nog voor de opening overleed oprichter en kunstenaar Jan van Beelen. Na de feestelijke opening moest het enkele maanden later door de coronacrisis al weer zijn deuren sluiten. Na de heropening moest het tijdens de tweede coronagolf opnieuw dicht. Daarna is er nog wel een expositie geweest “Colourful China” over hedendaagse Chinese kunst, maar er kwamen te weinig bezoekers voor een rendabele exploitatie. Ook of mede daardoor ontstonden er problemen bij de directie van het museum. 

Daardoor staat nu midden in het centrum een beeldbepalend pand leeg. Het pand is eigendom van de stichting Geneviève, de stichting waaraan Jan van Beelen zijn geld geschonken heeft. “Er zijn best wel gegadigden voor de aankoop van het pand,” laten zij weten. “Zoals een Nationaal Autosport Museum of een sportschool. Ook is het pand uitstekend geschikt voor sociaal en maatschappelijke doeleinden.”

GEHEIM Intussen is de gemeente aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot aankoop van het pand. Maar de gemeente weet ook nog niet precies welke functie ze aan het pand gaan geven. “Omdat er plannen zijn voor woningbouw op de plaats van het nieuwe gedeelte van het raadhuis zijn we de gebruiksmogelijkheden aan het onderzoeken,” zegt wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA). Intussen is door de gemeenteraad besloten de onderzoeksfase aankoop HDMZ museum geheim te houden. Dit ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente en derden. Het wordt tot een eventuele overdracht geheim gehouden.

JAN VAN BEELEN In het HDMZ museum is het oeuvre van Jan van Beelen nog aanwezig. Ook is er een kunstcollectie aanwezig van schilderijen, die geërfd of aangekocht zijn. Er is Nederlandse keramiek van na 1900 en een zilvercollectie van Nederlandse edelsmeedkunstenaars. Allemaal verzameld door Jan van Beelen en Hans Davids. Niemand weet nog wat daarmee gaat gebeuren. 

Door Wijnand Burger

advertentie

Meest gelezen